Menu Zavrieť

Systém pre spúšťanie druholezca, samoblokovacia funkcia istiacich pomôcok – možné riziká a návrh riešenia

Napriek tomu, že my horolezci sme tvrdohlaví a zväčša trváme na svojej pravde, po neuveriteľných hádkach a ostrých slovách v zápale debaty, dokážeme sa dohodnúť. Mnohí z vás boli svedkami toho, ako sa inštruktori a skúsení lezci medzi sebou hádali, nadávali si, nemali na vzniknutú situáciu a problém jednotný názor a potom sme sa bez problémov vedeli tešiť a radovať z vyriešeného problému, príp. krásneho prelezu ťažkej cesty.

Metodika nie je čiernobiela. Vyvíja sa. Čo platilo včera, nemusí platiť dnes. Lezec by mal ovládať veľa vecí automaticky, zároveň by mal vedieť improvizovať a hlavne pri každej činnosti rozmýšľať.

Tak ako k lezeniu patria radosť a úspechy, tak k nemu žiaľ patria chyby a nehody. Môžeme však povedať, že napr. v porovnaní s horolezcami predchádzajúcich generácií, máme dnes v horách a na skalách niekoľkonásobne väčšiu šancu na prežite. Dá sa to doložiť sústavnou klesajúcou tendenciou úrazov a nehôd.

Až následky konkrétnych nehôd umožňujú dostatočne rozoznať mieru nebezpečenstva, je potrebné dané veci analyzovať, debatovať o nich, písať o nich a vyvolať diskusiu, aby ľudia tento krásny koníček a šport, nebrali na ľahkú váhu.

Po nehode na skalách sa automaticky objaví otázka: Ako sa to mohlo stať?. Poučky a definície môžu pripomínať školu a nudnú teóriu. Ale poučka a definícia v podstate výstižne a stručne vyjadruje praktické skúsenosti.

Získavanie vlastných skúseností je  v horolezectve spravidla veľmi dlhý a často aj bolestivý proces.

Mohli by sme parafrázovať:

Múdry horolezec sa učí na cudzích chybách, menej múdry horolezec na vlastných.

V nasledujúcom texte sa budem venovať istiacim pomôckam typu „reverso„, ktoré pracujú na princípe rôznych variácií „kýblika“. Kto lezie viacdĺžkové cesty, pozná ich výhody. Medzi najrozšírenejšie v našich končinách patrí: Black Diamond ATC GUIDE, Petzl Reverso, Singingrock Shuttle, Rock Empire Guard atď. Väčšina výrobcov lezeckého materiálu má svoj vlastný výrobok, ale princíp je u všetkých rovnaký.

Sú to istiace prostriedky, ktoré majú viacero funkcií:

  1. slúžia na istenie prvolezca;
  2. na istenie druholezca;
  3. na zlaňovanie;
  4. a výrobcovia ich odporúčajú aj na spúšťanie druholezca.

A práve pri tejto poslednej funkcii sa chcem zastaviť.

Predstavte si, doberáte na istiacom stanovisku druholezca, ktorý nevie preliezť ťažké miesto v lezeckej dĺžke alebo sa mu jednoducho šmykne, dostane sa napr. v previsnutom úseku ďalej od skaly a potrebujete ho spustiť nižšie, aby to mohol skúsiť preliezť znovu, príp. si privodí zranenie. 

Čo robíte vy? Je viacero možností ako postupovať:

  1. buď druholezec vyprúsikuje po lane smerom hore a dané miesto prekoná. Otázne je, či to zvládne napr. nováčik, resp. lezec začiatočník a či by aj prúsikovanie malo byť súčasťou napr. základného skalkárskeho kurzu. Samozrejme treba k tomu patričný materiál. A skúsení lezci! Ako ste na tom s prúsikovaním po lane smerom hore vy?
  2. alebo si na istiacom stanovisku zriadim kladku a pomocou protiváhy (ako napr. pri Straussovi) druholezcovi pomôžem dané miesto prekonať. Tu je zase otázne, či to ovláda prvolezec na istiacom stanovisku. Ak je však v pozícii prvolezca na istiacom stanovisku inštruktor, nemal by to byť problém

V prípade ak druholezec:

  1. nevie dané ťažké miesto v lezeckej dĺžke prekonať;
  2. neovláda prúsikovanie;
  • je potrebné druholezca spustiť na zem, príp. nižší štand.

Tak a ruku na srdce, čo robí drvivá väčšina z nás?

Prezrel som nejaké webové stránky výrobcov lezeckého materiálu, weby zaoberajúce sa metodikou a pod. Zameral som sa na oficálne webové stránky firiem Black Diamond, Petzl, Rock Empire, Singingrock, Hudy blog, Horolezeckámetodika.cz… Poznám situáciu na skalách, viem, čo robia v takom prípade lezci. A priznávam, že nebyť nešťastnej udalosti na Hrádku na jar 2016, tejto problematike by som sa nevenoval a článok nenapísal.

Zmyslom a cieľom tohto článku je osveta, vyvolanie diskusie, príp. zamyslenie sa u každého z nás.

Takže, druholezec odsadne do lana, istiaca pomôcka využije svoju samoblokovaciu funkciu. Väčšina ľudí na skalách pre uvoľnenie lana alebo spustenie spolulezca využije malého oka na istiacej pomôcke za účelom odblokovania samoblokovacej funkcie. Jedinou možnosťou je spraviť rotačný pohyb s istiacou pomôckou proti ťahu visiaceho druholezca tak, aby sa odstránilo pritlačenie istiaceho lana na voľný koniec lana.

Všetci výrobcovia, každá metodika, odporúča mať napriek samoblokovacej funkcii istiacej pomôcky lano stále pod kontrolou. Napriek tomu, treba upozorniť na RIZIKO, ktoré vzniká pri odblokovaní samoblokovacej funkcie! A v tomto sú výrobcovia nejednotní, nedôslední, nie všetci na možné riziko a bezpečný spôsob spúšťania druholezca upozorňujú!

U väčšiny výrobcov môžeme nájsť upozornenie takéhoto typu:

Na istiacej pomôcke sa nachádza malé oko, do ktorého vložíme karabínu alebo pomocnú slučku, za ktorú treba ťahať (resp. páčiť vloženú karabínu). Ak je ťah (spolulezec) príliš veľký, musíme zostrojiť kladkostroj a do pomocnej slučky si odsadnúť.

Ilustračný obrázok pochádza z návodu firmy Petzl, podobné odporúčanie má v návode napr. aj Singingrock, Rockempire, nájdeme ho v knihe Horolezecká abeceda (2007) a určite by sme ho našli aj v iných návodoch, od iných výrobcov.

Video z horolezeckametodika.cz:

Nie je to nesprávne, treba však povedať ALE!

Pri odblokovaní samoblokovacej funkcie istiacej pomôcky sa dostávame na úroveň jednoduchej kladky a ak druholezec visí v lane, asi málokto z nás dokáže udržať v ruke takto visiaceho druholezca, resp. plynule kontrolovať jeho spúšťanie!!! Odblokovanie istiacej pomôcky pomocou karabíny alebo slučky, je veľmi vratké a citlivé, mäkký materiál štandovacej slučky, pohybujúce sa karabíny na istiacom stanovisku tomu totiž ideálne pomáhajú…. Spomínaní výrobcovia však na danú skutočnosť neupozorňujú!!!

ODPORÚČANIE, jedno z možných riešení:

ODBLOKOVANIE SI VYŽADUJE ZÁLOŽNÉ ISTENIE, napr. cez polovičný lodný uzol a karabínu HMS – karabína môže byť umiestnená buď v centrálnom oku sedacieho úväzu prvolezca alebo v niektorej z karabín na štande! Je nutné úUrobiť všetko preto, aby sme mali spúšťanie druholezca pod kontrolou!

Takéto odporúčania nájdeme na renomovaných webových stránkach len u Black Diamond, príp. horolezeckametodika.cz (aj keď na inom mieste)

Inštruktážne video od Black Diamond, od cca 2:35 min. do konca. Neriešte prosím vás ako je spravený štand.

Alebo pekné inštruktážne video z horolezeckametodika.cz

Nepredvídané, neočakávané, menej vyskytujúce situácie treba riešiť s chladnou hlavou a improvizovať tak, aby na prvom mieste boli bezpečnosť spolu s fungujúcou fyzikou v praxi  🙂

ZÁVER:

Pamätajte na to, že pri odblokovaní samoblokovacej funkcie istiacej pomôcky pri istení druholezca na istiacom stanovisku, môže byť spúšťanie druholezca ťažko regulovateľné a preto je lepšie a bezpečnejšie ho spúšťať cez polovičný lodný uzol!

Možno mnohí z vás na to myslíte a postupujte podobným spôsobom, ako uvádzam vyššie. Verím, že sa mnohí lezci po prečítaní článku nad danou problematikou zamyslia. A možno nie.

Budem rád, ak tento článok vyvolá konštruktívnu debatu a diskusiu (napr. mailom). FB je síce všade a je mocný, ale diskusiu často prekryjú iné príspevky. Taktiež nie je problém článok a problematiku aktualizovať.

Teším sa na ďalšie akcie a lezenie s vami, zároveň verím, že jediná bolesť na našich lezeckých akciách, bude bolesť hlavy 🙂 Alkoholová 🙂

Copyright © Igor Marks

© Igi M. (text), 6.5.2019
© coloursofclimbing
igi [zavinac] coloursofclimbing.sk

Foto: Black Diamond, Petzl, Rock Empire, Singingrock, Horolezecká metodika.cz, internet

_______________________________
Článok bol pôvodne uverejnený v máji 2016 na webe HK Filozof BA. V decembri 2019 bol autorom mierne upravený a presunutý na web coloursofclimbing.sk

Facebook Comments Box