Menu Zavrieť

Lezecký kurz viacdĺžkového lezenia – informácie

igi@coloursofclimbing.sk
tel.: +421 907 579 444

„Ako sa nezamotať na štandoch“

Termíny:

 • 6. – 8. september 2024 (piatok podvečer až nedeľa);
  • * termín len pre dvojice;
 • dvojdňový kurz viacdĺžkového lezenia pre POKROČILÝCH so zameraním na prácu na štandoch (štand = istiace stanovisko v stene);
 • 2 dni – prax na skalách;
 • večer- prednášky spojené s diskusiou k problematike;
 • 2024 – v ponuke aj individuálne termíny (cez týždeň, cez víkend…) – po dohode (1-2 dni, 1-2 ľudia) – pripravíme program vrátane ceny;
 • možnosť pripraviť DARČEKOVÚ POUKÁŽKU na konkrétny termín;

Cena za kurz:

 • 218 € (alebo *200 € – platí pre termíny s 1 nocľahom);
 • prihlásenie – nižšie;
 • v cene je zahnuté:
  • 2x nocľah na Chate pod Končitou;
  • lezecký materiál ako laná, karabíny, slučky a pod.;
  • náklady na inštruktora;
 • v cene nie je zahrnutá doprava;
 • v cene nie je zahrnutá stravu (chata ponúka dostatočný a chutný výber jedál a nápojov);
 • Obchodné podmienky
 • Zásady ochrany osobných údajov

Kde:

 • lezecká oblasť Hrádok pod Vtáčnikom – nad obcou Kamenec pod Vtáčnikom;
 • skalná oblasť je cca 90 – 100 metrov vysoká;
 • skalné bralo ponúka množstvo odistených 2-3 dĺžkových ciest vhodných na lezecký výcvik;

Kontakt, prihlásenie na kurz:

Ciele, obsah a charakteristika kurzu:

 • po kurze bude frekventant vedieť najmä:
  • na akom princípe a akým spôsobom sa lezú viacdĺžkové cesty;
  • zostrojiť štand (istiace stanovisko) s použitím trvale osadeného istenia (borháky, nity, kruhy);
  • vyliezť na „prvom konci lana“ cestu obťažnosti 5 (UIAA) vo viacdĺžkovej odistenej ceste;
  • správne a bezpečne používať lezecký materiál;
  • istiť prvolezca na štande;
  • istiť druholezca na štande;
  • liezť v dvojici a v trojici vo viacdĺžkovej ceste;
 • kurz je nastavený tak, aby účastník po absolvovaní kurzu realizoval samostatne a bezpečne základné lezecké činnosti podľa obsahovej náplne kurzu a osvojil si túto zručnosť do budúcnosti;
 • kurz je prioritne zameraný na bezpečnosť pri lezení a na osvojenie si vhodných metodických zručností a návykov;
 • kurz smerujeme k tomu, aby naši frekventanti v budúcnosti:
  • ovládali veľa vecí automaticky;
  • zároveň vedeli improvizovať
  • a hlavne pri každej činnosti vedeli samostatne rozmýšľať;
 • kurz je určený záujemcom s dostatočnou lezeckou praxou na „skalkách“, so zručnosťou aktuálne liezť na prvom konci lana obť. min. 5/5+ UIAA na odistených skalkách a ideálne aj absolvovali základný kurz skalného lezenia (nie starší ako rok) v serióznej horoškole, príp. serióznom klube;
 • kurz je vhodný pre ľudí, ktorí majú v budúcnosti ambíciu liezť v Tatrách, resp. vo viacdĺžk. cestách;
 • taktiež je kurz určený pre ľudí, ktorí si chcú zvyknúť na expozíciu;
 • metodický kurz – t. z., že na prvom mieste bude bezpečnosť a ako robiť dané veci metodicky správne, samotné lezenie bude až sekundárne;
 • obsah kurzu:
  • štand (istiace stanovisko) – ako správne zostrojiť štand, poznať výhody a nevýhody rôznych druhov istenia na štande vo viacdĺ. ceste;
  • istenie prvolezca na štande;
  • istenie druholezca na štande;
  • lezenie komínov a kútov;
  • lezenie na sokolíka a lezenie na trenie;
  • ako liezť v dvojici a v trojici a aký k tomu používať vhodný lezecký materiál;
  • zlaňovanie;
  • „managment“ sedáku;
  • prednáška o lanách (nielen), prednáška o strachu a motivácii…
  • večerná diskusia na tému „História lezenia na Hrádku„;
  • poznámka: kurz sa len okrajovo venuje lezeniu po vlastnom istení, tzv. „zakladaniu;
 • predchádzajúce skúsenosti s lezením viacdĺžkových ciest sú výhodou, nie však podmienkou;
 • min. vek: 18 rokov

Program:

 • dva dni na skalách:
  • s individuálnym prístupom;
  • čo najväčšou aktivitou u kurzistov;
  • s čo najväčším prepojením teórie a praxe a našimi skúsenosťami;
  • odchod na skaly každé ráno cca o 8.00 – 8.15 (od auta, resp. chaty trvá nástup cca 30 – 40 minút);
  • prvý deň budú kurzisti pôsobiť ako „druholezci“;
  • druhý deň budú kurzisti liezť na „prvom konci lana“;
 • dve večerné prednášky;
 • program môže výrazne ovplyvniť počasie;

Potrebné vybavenie:

 • vlastný sedací úväz, prilba, lezecká obuv, istiaca pomôcka (istítko) vhodná aj na zlaňovanie a na istenie dvoch druholezcov (typ reverzo), ako aj primerané oblečenie zodpovedajúce danej aktivite a počasiu;
 • ideálne je mať aj vlastný hrudný úväz, 2-3 šité slučky, 2-3 karabíny HMS, repšnúru, expresky… – podľa dohody;
 • ostatný materiál potrebný k lezeniu bude k dispozícii;
 • ostatné zapožičiame, ak by ste mali svoje, vysvetlíme vám prípadné výhody/nevýhody, naučíme vás bezpečne pracovať s vašim lezeckým materiálom;
 • v aktuálnom roku byť členom byť členom SHS JAMES (vieme sprostredkovať cez HK Filozof BA, alebo sa môžete stať členom SHS JAMES bez klubovej príslušnosti), príp. byť poistený a členom v OAV v aktuálnom roku;
 • poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, pripoistenie zodpovednosti – nie je zahrnuté v cene kurzu;

Počet frekventantov, inštruktori:

 • max. 2 frekventanti na inštruktora;
 • sledujeme tým individuálny prístup k frekventantom, keďže každý z vás príde na kurz s určitou úrovňou lezeckých zručností a vedomostí;
 • kurz budú viesť certifikovaní inštruktori SHS JAMES – Igor Marks (od 2010), Peter Jaško (od 2015), príp. iní certifikovaní inštruktori s bohatou a najmä aktuálnou lezeckou praxou na skalách a najmä viacdĺžkových cestách;
 • obaja inštruktori realizovali desiatky kurzov – individuálne kurzy, klubové kurzy, príp. v spolupráci so SHS JAMES, na umelej stene, na skalách, vo Vysokých Tatrách;
 • kurz organizujeme v spolupráci s JaškoBUS;

Ďalšie informácie o „Horoškole Colours of Climbing & JaškoBUS“:

 • o inštruktoroch, o našom koncepte Horoškoly, ďalších lezeckých kurzoch, o našich silných stránkach a prednostiach, ale aj prečo absolvovať lezecké kurzy s nami, si môžete prečítať v sekcii „HOROŠKOLA„;
 • fotoreport o atmosfére na našich lezeckých kurzoch v roku 2020 nájdeš v tomto článku;
 • našim cieľom je taktiež, aby ste po kurze aj naďalej liezli. Z mnohých našich kurzistov sa stali naši veľmi dobrí dobrí kamaráti a spolulezci. Neformálna komunita Colours of Climbing&Jaskobus poskytuje možnosť byť aj naďalej lezecky aktívny, preto budeme radi, ak aj po kurze zostaneme s našimi kurzistami v kontakte

Igor Marks, november 2023
igi@coloursofclimbing.sk
00421 907 579 444

Facebook Comments Box