Menu Zavrieť

Základný kurz HOROLEZECTVA + Kurz ľahkého horolezectva (V. Tatry)

igi@coloursofclimbing.sk
tel.: +421 907 579 444

„Najkrajšie sú aj tak hory“

Termíny:

 • 26. – 30. jún 2024 (streda poobede až nedeľa);
 • 28. júl – 1. august 2024 (nedeľa poobede až štvrtok);
 • 21. – 25. august 2024 (streda poobede až nedeľa);
 • * 22. – 26. september 2024 (nedeľa poobede až štvrtok);
  • septembrový termín otvoríme v prípade záujmu min. 2 ľudí
 • štyri a pol dňový kurz;
 • individuálne a iné termíny v roku 2024
  • po dohode, pre dvojice, pre jednotlivcov, pre pokročilých, 1 – 2 – 3 dni…
  • pripravíme program, cenu…
  • ozvi sa, napíš 🙂
 • kurz lezenia v letných Tatrách so zameraním na bezpečnosť a pohyb v horolezeckom teréne;
  • tradičné horolezectvo;
  • ale aj horolezectvo nižších obťažností (do II+ UIAA);
 • po úspešnom absolovaní – získanie osvedčenia o oprávnenosti pohybu v tomto teréne;
 • kurz vedú odborne spôsobilé osoby s príslušnou kvalifikáciou:
  • inštruktori horolezectva 3. kvalifikačného stupňa SHS JAMES sú oprávnení viesť výcvik lezenia vo všetkých terénoch neveľhorských aj veľhorských oblastí

Cena za kurz v roku 2024 v riadnom termíne:

 • 479 € (bez pobytových nákladov);
  • cena je platná v roku 2024 s preukazom SHS JAMES (pre rok 2024);
 • v cene je zahnuté:
  • cez deň – prax v horolezeckom teréne;
  • po večeroch – prednášky spojené s diskusiou k problematike;
  • chýbajúci lezecký materiál ako laná, vklínence, friendy;
  • náklady na inštruktora;
 • v cene nie je zahnuté:
  • 4x nocľah s miestnou daňou na Ch. pri Zelenom plese, na izbe;
  • 4x polpenzia (prvý deň sa začína večerou, posledný deň sa končí raňajkami);
   • platí sa v HOTOVOSTI priamo na Ch. pri Zelenom plese podľa aktuálneho cenníka chaty – príp. po dohode vopred;
   • cca 157 € – s preukazom SHS JAMES (pre rok 2024) – platí sa podľa aktuálneho cenníka chaty;
  • poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, pripoistenie zodpovednosti;
 • Obchodné podmienky
 • Zásady ochrany osobných údajov

Kde:

 • Chata pri Zelenom plese (Brnčalka) a okolité štíty v Doline Bielej vody vo Vysokých Tatrách;
  • napr. Žeruchove veže, Kozí štít, Kozia kôpka, Jahňací štít, Jastrabia veža, Čierny štít…;
 • okolie chaty poskytuje množstvo terénov vhodných na horolezecký výcvik;

Kontakt, prihlásenie na kurz:

Ciele, obsah a charakteristika kurzu:

 • po kurze bude frekventant vedieť najmä:
  • na akom princípe a akým spôsobom sa lezú viacdĺžkové cesty;
  • zostrojiť štand (istiace stanovisko) s použitím trvale osadeného istenia (borháky, nity), ale aj s použitím vlastných zaisťovacích prostriedkov (vklínence, slučky, friendy….);
  • vyliezť na „prvom konci lana“ cestu obťažnosti II – III – IV (UIAA) vo viacdĺžkovej neodistenej ceste;
  • správne a bezpečne používať lezecký materiál – najmä „zakladačky“ typu friendy, vklínence, slučky…;
  • istiť prvolezca na štande;
  • istiť druholezca na štande;
  • liezť v dvojici a v trojici vo viacdĺžkovej ceste;
  • orientovať sa v horolezeckom sprievodcovi a následne v horolezeckom teréne, nájsť nástup a zostup, naplánovať si horolezeckú túru;
 • kurz je nastavený tak, aby účastník po absolvovaní kurzu realizoval samostatne a bezpečne základné horolezecké činnosti podľa obsahovej náplne kurzu a osvojil si túto zručnosť do budúcnosti;
 • kurz je prioritne zameraný na bezpečnosť pri lezení a na osvojenie si vhodných metodických zručností a návykov;
 • kurz smerujeme k tomu, aby naši frekventanti v budúcnosti:
  • ovládali veľa vecí automaticky;
  • zároveň vedeli improvizovať
  • a hlavne pri každej činnosti vedeli samostatne rozmýšľať;
 • metodický kurz – t. z., že na prvom mieste bude bezpečnosť a ako robiť dané veci metodicky správne, samotné lezenie bude až sekundárne;

Predpoklady

 • kurz je určený záujemcom s dostatočnou lezeckou praxou na „skalkách“, so zručnosťou aktuálne liezť na prvom konci lana obť. min. IV – V UIAA na odistených skalkách a ideálne aj absolvovali základný kurz skalného lezenia (nie starší ako rok) v serióznej horoškole, príp. serióznom klube;
  • odporúčame v období 3-4 týždňov pred samotným kurzom vo V. Tatrách vyliezť na skalkách min. 20 rôznych ciest obťažnosti cca „IV – V“ na prvom konci lana;
 • záujemca by mal taktiež vedieť bez problémov zlaňovať, poznať základné uzly, mať aspoň minimálnu skúsenosť s lezením odistených viacdĺžkových ciest;
 • taktiež je kurz určený pre ľudí, ktorí si chcú zvyknúť na expozíciu;
 • dostatočná kondícia „robiť“ 4-5 dní po sebe denne cca 700-1.000 výškových metroch prevýšenia do kopca a následne z kopca a popritom liezť – samozrejme, každý má právo na oddychový deň;
 • 100 %-ný zdravotný stav (Neodporúčame ľuďom, ktorí majú také zdravotné komplikácie, ktoré by ohrozili vás alebo vašich spolulezcov – alergie, astma, epilepsia, závrate, panický strach a úzkosť z výšok, chronické bolesti a problémy napr. s kolenom, členkami a pod.);
 • predchádzajúce skúsenosti s lezením viacdĺžkových ciest sú výhodou;
 • min. vek: 18 rokov;

Program:

 • tri – štyri dni na skalách v horolezeckom teréne:
  • s individuálnym prístupom;
  • čo najväčšou aktivitou u kurzistov;
  • s čo najväčším prepojením teórie a praxe a našimi skúsenosťami;
  • odchod na skaly každé ráno najneskôr o 7.15 (nástup od chaty cca 30 – 120 minút);
  • prvý deň (od cca 15.00) – zoznámenie sa s metodickou úrovňou kurzistov;
  • druhý, tretí a štvrtý deň – horolezecké túry s inštruktorom;
  • posledný deň (do cca 13.00) – základy technickej záchrany, opakovanie, diskusia na cvičnej skale neďaleko chaty alebo krátka horolezecká túra;
 • večerné prednášky;
 • program môže výrazne ovplyvniť počasie;

Potrebné vybavenie:

 • primerané oblečenie zodpovedajúce danej aktivite a počasiu – upresníme v pokynoch;
 • sedací úväz;
 • hrudný úväz – vieme požičať; 
 • horolezecká prilba;
 • lezečky – funkčné, nie deravé;
 • 4 ks karabíny s poistkou (z toho min. 2 x karabína HMS, alebo všetky HMS);
 • min. 10 ks voľné karabíny – typ B (voľné karabíny z expresiek);
 • cca 6-8 ks šité slučky (rôznych dĺžok, napr.  1 x 30 cm, 3 x 60 cm, 1 x 80 cm, 3 x 120 cm);
 • 1-2 ks krátka skalkárska expreska (skôr ODPORÚČAMe viac voľných karabín a viac slučiek);
 • 1 x istítko typu Reverso – vhodné aj na zlaňovanie a na istenie dvoch druholezcov;
 • 1 ks 1,5 m dlhá  a 5-6 mm hrubá repšnúra;
 • 1 ks 3 m dlhá a 5-6 mm hrubá repšnúra;
 • 1 ks vyšparovák vklínencov;
 • kto chce, aj kladivo a nejaké skoby – nepovinné;
 • LANÁ, VKLÍNENCE, FRIENDY – ak by ste mali svoje, vysvetlíme vám prípadné výhody/nevýhody, naučíme vás bezpečne pracovať s vašim lezeckým materiálom. Ak týmto materiálom nedisponujete, vieme požičať;
 • v aktuálnom roku byť členom byť členom SHS JAMES (vieme sprostredkovať cez HK Filozof BA, alebo sa môžete stať členom SHS JAMES bez klubovej príslušnosti);

Ďalšie informácie o „Horoškole Colours of Climbing & JaškoBUS“:

 • video a fotoreport z takéhoto kurzu (leto 2021) – klikni TU;
 • o inštruktoroch, o našom koncepte Horoškoly, ďalších lezeckých kurzoch, o našich silných stránkach a prednostiach, ale aj prečo absolvovať lezecké kurzy s nami, si môžete prečítať v sekcii „HOROŠKOLA
 • fotoreport o atmosfére na našich lezeckých kurzoch v roku 2020 nájdeš v tomto článku;
 • PS: iné termíny, iná lokalita v rámci SK – podľa dohody a požiadaviek

Igor Marks, máj 2024
igi@coloursofclimbing.sk
00421 907 579 444

Facebook Comments Box