Menu Zavrieť

Horoškola COLOURS OF CLIMBING & JaškoBUS

igi@coloursofclimbing.sk
tel.: +421 907 579 444

NAŠE KURZY a WORKSHOPY – presné termíny kurzov budeme zverejňovať priebežne:

 • 2022 – svoj predbežný záujem o lezecké kurzy môžete nahlasovať už teraz;
 • „Každý raz začínal“ – ZÁKLADNÝ KURZ SKALNÉHO LEZENIA;
  • 20. – 22.8.2021 (okolie Bratislavy) – termín plný;
  • 14. – 16.5.2021 (okolie Bratislavy) – termín plný;
  • iné termíny, príp. lokalita – po dohode (jednotlivci, dvojice, malé skupiny…);
 • „Ako sa nezamotať na štandoch“ – LEZECKÝ KURZ viacdĺžkového lezenia;
  • * 5. – 7.9.2021 (Hrádok, Vtáčnik) – termín plný;
  • * 3. – 5.9.2021 (Hrádok, Vtáčnik) – 1 miesto voľné (stav k 27.8.);
  • * 30.5. – 1.6.2021 (Hrádok, Vtáčnik) – termín plný;;
  • * 28. – 30.5.2021 (Hrádok, Vtáčnik) – termín plný;
   • * pozn.: v prípade nepriaznivej situácie ohľadom Covid operatívne presunieme na iný termín;
  • iné termíny (víkendy, cez týždeň) – po dohode (jednotlivci, dvojice);
 • „Najkrajšie sú aj tak hory“ – ZÁKLADNÝ HOROLEZECKÝ KURZ v letných Tatrách;
  • *28.7. – 1.8.2021 (Ch. pri Zelenom plese, V. Tatry) – termín plný;;
   • * v prípade nepriaznivej situácie ohľadom Covid je možná zmena alebo presun na rok 2022;
 • „Zakladám, zakladáš, zakladáme“ -víkendový LEZECKÝ WORKSHOP na tému „lezenie po vlastnom istení“;
  • * 4.6. – 6.6.2021 (Kaľamárka pre Detve) – termín plný;
  • iné termíny, príp. lokalita – po dohode (jednotlivci, dvojice, malé skupiny…);
 • „Poďme sa spolu zachrániť“ – TECHNICKÁ ZÁCHRANA pri viacdĺžkovom lezení;
  • momentálne v ponuke „individuálne kurzy a termíny“;
 • „Ciele, motivácia, strach…“ – individuálny workshop o MENTÁLNEJ stránke lezenia – po dohode;
  • momentálne v ponuke „individuálne kurzy a termíny“;
 • kurzy lezenia na umelej stene;
 • kurzy pripravené podľa požiadaviek – individuálne, skupinové…
 • svoje zvedavé otázky smeruj na: igi@coloursofclimbing.sk
 • aktualizované 27.8.2021

Plánujeme:

 • „Ľady, ľady, ľady“ – KURZ LEZENIA ĽADOV vo Vysokých Tatrách v pláne cca 2/2022, resp. podľa situácie s Covid 19;

Metodické kurzy a workshopy lezenie pre dospelých
pre vás pripravíme:

 • samostatne pod hlavičkou COLOURS OF CLIMBING (v rámci Igor Marks s.r.o.);
 • alebo v spolupráci s JaškoBUS;
 • alebo v spolupráci s HK Filozof Bratislava;
 • naše kurzy sú prioritne zamerané na bezpečnosť pri lezení a na osvojenie si vhodných metodických zručností a návykov;
 • naše kurzy smerujeme k tomu, aby naši frekventanti v budúcnosti ovládali veľa vecí automaticky, zároveň vedeli improvizovať a hlavne pri každej činnosti vedeli samostatne rozmýšľať;

Prečo absolvovať lezecké kurzy pod hlavičkou
COLOURS OF CLIMBING?
Čo sú naše silné stránky a prednosti?

 • skúsenosti – máme za sebou desiatky kurzov (či už ako radoví inštruktori, alebo ako organizátori);
 • a zase skúsenosti – máme odlezené desaťtisíce a stotisíce lezeckých metrov – na skalkách, v horách, na umelej stene, v zime, v lete, na jar, aj na jeseň, na vápenci, andezite, žule, kremenci, pieskovci, v ľade, v snehu, v mixovom teréne, na Slovensku, aj v zahraničí…;
 • a ešte raz skúsenosti – všetky metodické a bezpečnostné postupy máme stovky a stovky krát vyskúšané a overené počas našej horolezeckej a lezeckej praxe, poznáme plusy a mínusy, výhody a nevýhody mnohých metodických postupov;
 • po kurzoch ponúkame možnosť byť súčasťou komunity Jaskobus & Colours Of Climbing a tak zostať aj naďalej lezecky aktívny;
 • individuálny prístup a dostatočné informácie o zameraní kurzu;
 • reálne sľuby, radšej vám sľúbili menej a splníme to, ako keby sme vám mali sľubovať hory a doly – dĺžka jednotlivých kurzov bude zodpovedať vzdelávacím cieľom – t. z. presne stanovený program a radšej menej tém, ale o to viac ideme do hĺbky;
 • sme členmi „Metodickej komisie SHS JAMES„;
 • aj keď kladieme dôraz na prax, k lezeniu patrí aj teória vo forme prednášok a diskusií;
 • dostatočne erudovaní inštruktori – lezieme od r. 2004, inštruktorujeme od r. 2009, Igi Marks je od r. 2016 členom „Metodickej komisie SHS JAMES“;
 • a napriek tomu sa stále a stále učíme a vzdelávame;
 • malý počet frekventantov na jedného inštruktora (max. 4);
 • v oblasti vzdelávania a najmä vzdelávania dospelých pôsobíme od roku 2002;
 • okrem praktickej inštruktorskej činnosti, publikujeme aj metodické články z problematiky lezenia

Metodika nie je čiernobiela. Vyvíja sa. Čo platilo včera, nemusí platiť dnes. Tak ako k lezeniu patria radosť a úspechy, tak k nemu žiaľ patria chyby a nehody. Môžeme však povedať, že napr. v porovnaní s horolezcami predchádzajúcich generácií, máme dnes v horách a na skalách niekoľkonásobne väčšiu šancu na prežite. Dá sa to doložiť sústavnou klesajúcou tendenciou úrazov a nehôd.

NAŠI INŠTRUKTORI:

 • Igor Marks
 • Peter Jaško
 • zároveň máme v našom okolí inštruktorov, ktorých vieme osloviť na spoluprácu a vieme zaručiť ich erudovanosť a spoľahlivosť

igi <zavináč> coloursofclimbing.sk
tel.: +421 907 579 444


Facebook Comments Box